» Kontakt
» Profil firmy
» FAQ
 

 

 

Často kladené dotazy

 Co bych měl udělat pro to, abych mohl nabídnout zboží k výkupu?

Vaše zboží doneste na naší prodejnu, kde Vám bude za něj nabídnuta nejvyšší možná výkupní  částka. Cena výkupu se odvíjí především od stáří, opotřebování a funkčnosti předmětu. Cenu výrazně ovlivňuje původ zboží (příslušenství, záruční list, prodejní doklad, návod k použití).   Nezapomeňte na občanský průkaz, který  je nezbytně nutný k uzavření kupní  smlouvy.

Jak využít našich zastavárenských služeb?

Za svoji zástavu, tedy zboží, kterým chcete úvěr zajistit, obdržíte přiměřenou část jeho hodnoty a získáte tak potřebnou finanční hotovost. Celý proces trvá několik málo minut a je bez zbytečných formalit. Nejdůležitější je se rozhodnout, jak dlouho u nás zástavu ponecháte, čímž určíte zároveň výši poplatků. Proces je v principu stejný jako u bankovních úvěrů, rozdílem je výše částky a od ní se odvíjející zajištění dlužné částky zástavou. Neexistuje banka která by Vám půjčila několik tisíc korun oproti Vaší zástavě, na počkání a bez složité administrativy.

Kdo jsou zákazníci naší zastavárny?

Nemáme typické zákazníky – všechny spojuje jen dočasný nedostatek finančních prostředků a potřeba malé, krátkodobé půjčky. Obvykle mají okamžitou a neplánovanou potřebu hotovosti, ale nejde o pravidlo. Často řeší nečekaně vzniklou situaci, např. potřebu opravit automobil, finanční injekci pro podnikání, velký doplatek za spotřebu plynu a mnoho dalších neplánovaných výdajů. Tuto potřebu mohou vyřešit v bance nebo půjčkou od příbuzných nebo známých, což se ovšem ne vždy podaří. Většina má stálý příjem, ale dočasné potíže.

Co potřebuji k uzavření zástavní smlouvy?

V prvním případě musíte být starší osmnácti let. Dále musíte mít s sebou platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Bez předložení platné identifikace s Vámi zástavní smlouvu nemůžeme v žádném případě uzavřít. V neposlední řadě mít k dispozici kvalitní zástavu, kterou se zaručíte za poskytnutou finanční hotovost.

Kolik za naše služby zaplatíte?

Půjčíte-li si částku od 100Kč do 500Kč  poplatek za službu činí  50Kč za jeden týden (7 dní)

Půjčíte-li si částku od 500Kč do 1000 Kč  poplatek za službu činí  100Kč za jeden týden (7 dní)

Půjčíte-li si částku nad 1000 Kč  poplatek za službu činí  10% za jeden týden (7 dní)

Proč jsou poplatky za zástavy tak vysoké?

Naše poplatky jsou ve srovnání s cenami obvyklými za zastavárenské služby v České  republice.V naší prodejně se nesetkáte s žádnými skrytými poplatky - vždy zaplatíte jen předem sjednaná procenta z hodnoty zástavy.

Obecně je však nutné konstatovat, že musíme účtovat poplatky, které jsou adekvátní velikosti půjčky a délce jejího trvání, kvalitě zástavy a její likvidity. Nabízíme finanční prostředky v malých objemech a na krátkou dobu. Těmto skutečnostem přizpůsobujeme ceny za naše služby.

Zhruba 15% zákazníků si svoji zástavu nevyzvedne. Díky tomu neseme další riziko, které spočívá v nutnosti tyto zástavy prodat v naší prodejně k pokrytí vzniklých dluhů. Ostatní finanční instituce poskytující půjčky nemají náklady spojené s prodejem, jakou jsou například nájemné za prodejní prostor, mzda prodejců, záruční servis, vybavení prodejen apod. Všechny tyto náklady bohužel musíme promítnout do cen našich služeb.

Jaká je platnost zástavní smlouvy?

Zástavní smlouvu uzavíráme standardně na jeden týden, tj. 7 dní s možností prodloužení. Do této periody započítáváme jak víkendy tak i státní svátky. Každý zákazník má samozřejmě právo svoji zástavu vyzvednout ještě před uplynutím platnosti zástavní smlouvy, v tomto případě neplatí žádné storno poplatky, naopak ušetří, protože naše poplatky počítáme po týdnech.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete svoji zástavu vyzvednout později, můžete si smlouvu i prodloužit, a to přirozeně bez sankce. Zaplatíte jen standardní poplatek za počet týdnů, o kolik si smlouvu prodloužíte. Poplatek bude ve stejné výši, jako v případě, kdy by se jednalo o smlouvu novou.

Kolik zástavních smluv mohu mít souběžně uzavřených?

Odpověď je jednoduchá - tolik, kolik potřebujete. Nejsme však klasickou zastavárnou, kam chodí někteří „klienti“ denně, často se zbožím pochybného původu. Nechceme nijak omezovat Váš počet smluv, musíme Vás však upozornit, že pečlivě dbáme na původ zástav a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí si vyhrazujeme právo zástavu odmítnout. Naše dobrá pověst je pro nás důležitější než velký obrat založený na obchodu se zbožím z černého trhu jak je vidět u naší „konkurence“!

Co dělat, když nemohu vyplatit svou zástavu a nechci, aby propadla?

V tomto případě stačí platnost Vaší zástavní smlouvy prodloužit, to znamená zaplatit poplatek za prodloužení. Za prodloužení zaplatíte jen standardní poplatek za počet týdnů, o kolik si smlouvu prodloužíte. Poplatek bude ve stejné výši, jako v případě, kdy by se jednalo o smlouvu novou.

Smlouvu je třeba prodloužit nejpozději poslední den její platnosti. Pokud tak neučiníte považujeme Vaši zástavu za propadlou a připravenou k prodeji v naší prodejně.

Pro prodloužení platnosti zástavní smlouvy nás prosím navštivte v naší prodejně.

Pokud máte zájem si zástavu vyzvednout, ale potřebujete pár dní navíc, můžete využít naší ochranné lhůty.

Jak funguje ochranná lhůta?

Chápeme, že můžete mít krátkodobé problémy s hotovostí. Naším hlavním cílem je, abyste byli s našimi službami spokojeni, vyzvedli si zpět svoji zástavu a vrátili se k nám. Rozhodně si nepřejeme, aby Vaše zástava co nejdříve propadla a my ji obratem prodali. Na důkaz tohoto našeho záměru jsme zavedli tzv. ochrannou lhůtu.

Pokud se platnost Vaší smlouvy chýlí ke konci a Vy z jakéhokoli důvodu nemůžete přijít svoji zástavu vyzvednout, pak stačí zavolat nebo napsat mail s žádostí o poskytnutí ochranné lhůty. Platnost Vaší zástavní smlouvy v tomto případě prodloužíme o dalších 7 dnů. A Vy získáte více času na dořešení své finanční situace.

Ochrannou lhůtu poskytujeme bez jakýchkoliv speciálních poplatků. Navíc zaplatíte pouze poplatky za další týden uložení Vaší zástavy. Posledním dnem, kdy žádost o poskytnutí ochranné lhůty můžeme přijmout je poslední den platnosti Vaší zástavní smlouvy. Po vypršení její platnosti považujeme Vaši zástavu za propadlou.

Co se stane, když nezaplatím zpět půjčený obnos?

Po vypršení platnosti zástavní smlouvy se zástava stává naším majetkem a je prodána k pokrytí dluhu, který nevrácením peněz vznikl.

Co dělat, když ztratím zástavní smlouvu?

Zástavní smlouva je dokument oproti kterému lze zaplatit poplatky a zástavu vyzvednout. Pokud došlo k její ztrátě, není to však přesto problém. Bude stačit, když navštívíte naší pobočku s průkazem totožnosti a ztrátu nahlásíte. Podepíšete formulář o ztrátě zástavní smlouvy a dostanete její kopii. Vaše zástava tak bude chráněna před případným neoprávněným vyzvednutím.

Kolik peněz mohu za svoji zástavu získat?

Základem pro stanovení částky je aktuální tržní cena Vaší zástavy. Dále budeme brát v úvahu v jakém je stavu, zda obsahuje originální obal, doklad o získání, záruční list. I když více než 80% našich zákazníků svoje zástavy vyzvedává, musíme cenu určovat s ohledem na její budoucí co nejsnazší prodej - proto dbáme v maximální možné míře na kvalitu kterou nám svojí zástavou nabídnete. A od kvality se odvíjí i ocenění. V principu se ocenění pohybuje v rozmezí 35-60% aktuální tržní ceny. Ano, jak vidíte, ohodnocení nedosahuje nikdy výše aktuální tržní hodnoty - důvodem je pokrytí rizik souvisejících s nevyzvednutím zástavy a nákladů spojených s následným prodejem.

 

 

 

 

 

 

     

 

 This site is copyright © 2006 Modrá Laguna